SHIPPING POLICY

Dear customers,
For fast delivery, please give us your detailed address (house number, block, ward, district) and your phone number! We will not deliver food without contact with you!
Shipping location: PendoGo – Pendolasco: 36 Tong Huu Dinh, Thao Dien Ward, District 2
Scope of delivery: Ho Chi Minh city districts and some other areas

Shipping fee

PendoGo offers free delivery

PendoGo offers free delivery to residents in Thao Dien, An Phu, An Phu – An Khanh, Bình An wards in Dist 2 within 5KM distance.

  • For selected areas outside Thao Dien, An Phu in Dist 2:  we will charge delivery fee 30k for orders 200k and free delivery for orders over 450k
  • Binh Thanh Dist: 30k delivery fee and free delivery for orders over 500k
  • Dist 1, 3: minimum order 200k with 40k delivery fee and free delivery for orders over 600k.
  • Dist 4: minimum order 200k with 40k delivery fee and free delivery for orders over 700k.
  • Dist 9: minimum order 400k with 50k delivery fee and free delivery for orders over 1,000,000vnd in the range below 12KM

*District 7, Tan Binh: minimum order 700k, with 50k delivery fee and free delivery for orders over 1,000,000vnd.

*Phu Nhuan District: minimum order 500k with 40k delivery fee and free delivery for orders over 700k

Time to order

Order 30 minutes in advance or sooner.

Requirements upon receipt of food

Please pay in full and check the food before receiving the goods. Please keep the receipt to use when there is request for product return
For any questions or comments from customers, please contact:
Hotline Ordering & Customer Care (Free): 1800 96 96 63
Email: cs@pendogo.vn

Change and return policy

PendoGo Pendolasco has over 20 years providing signature Italian dishes. We understand that the characteristics of delivering Italian food to guests are:

  • Shortcomings in the process of receiving orders and shipping: the items are carefully packed and checked thoroughly before being delivered to the customer, however there will be some shortcomings from the receipt and delivery of the order. to the image of the dish when the customer receives the item
  • However, PendoGo always wants to bring the best products to customers. Therefore, when the customer receives the goods, if it is not in the correct order, you can refuse to receive the goods without charge.

Guide to return

Step 1: Customer sends defective product information (quantity, pictures of defective goods) with order code or purchase information (phone number, address, date of purchase) to the PendoGo – Pendolasco fanpage to get the staff support. You should attach the purchase bill to the system to compare and process faster.

Step 2: PendoGo – Pendolasco staff directly contact customers to process exchange and return goods. Based on the actual situation, the store will return a new product or refund the customer.

Step 3: Shipper PendoGo – Pendolasco exchanged to return the customer or received the defective item to the store to refund the customer.

Guide to return

In case the customer has received and wanted to return the goods, PendoGo – Pendolasco applies the policy of exchange and return goods as follows:

– PendoGo – Pendolasco will return to the customer in case the product is defective, damaged due to shipping error or other negligence.

– Please keep the defective item for staff to return.

– Customers will be supported to exchange and return new products. In case the product code to be returned has been returned, you will be refunded corresponding to the amount of defective goods.

– Return policy only applies within 48 hours after purchase (for packaged products) and within 24 hours after purchase (food). Packaged products that have been peeled or sealed by the manufacturer will not be subject to return.

– You should keep the bill for the system to compare and process faster.

– The system will process the request for return exchange within 24 hours after receiving the information. In case of information drift, the request is not processed within 24 hours, please contact via email cs@pendogo.vn or call 1800 96 96 63 for the admin team to check.

Thank you.

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Kính thưa khách hàng,

Để được giao hàng nhanh, bạn vui lòng cho chúng tôi biết địa chỉ chi tiết (số nhà, khối phố, phường, quận) và số điện thoại của bạn! Chúng tôi sẽ không giao đồ ăn khi không liên lạc được với bạn!

Địa điểm ship hàng: PendoGo – Pendolasco :  36 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2

Phạm vi giao hàng: các quận thành phố Hồ Chí Minh và một số khu vực khác

Phí vận chuyển

PendoGo có chính sách giao hàng với ưu đãi :

m, PendoGo free ship khu vực quận 2 các phường Thảo Điền, An Phú, An Phú-An Khánh, Bình An.
Các khu vực khác trong quận 2 PendoGo giao hàng (phí: 30k) và free ship khi đơn hàng của bạn trên 450k
 Khu vực Bình Thạnh, PendoGo giao hàng (phí: 30k) và freeship cho đơn trên 500k
Khu vực quận 1, 3 PendoGo giao hàng đơn trên 200k (phí: 30k) và freeship cho đơn trên 600k.
Khu vực quận 4 PendoGo giao hàng đơn trên 200k (phí: 40k) và freeship cho đơn trên 700k.
Khu vực quận 9 PendoGo giao hàng đơn trên 400k (phí: 50k) và freeship cho đơn trên 1.000.000. Trong phạm vi dưới 12KM

Quận 7, Tân Bình: PendoGo sẽ giao hàng đơn trên 700.000vnd, phí giao hàng 50.000 và miễn phí giao hàng đơn trên 1.000.000vnd. Quận Phú Nhuận: PendoGo sẽ giao hàng đơn trên 500.000vnd, phí giao hàng 40.000 và miễn phí giao hàng đơn trên 700.000vnd

Thời gian đặt hàng

  • Đặt hàng trước 30 phút giao  hoặc sớm hơn

Yêu cầu khi nhận hàng

Quý khách vui lòng thanh toán đầy đủ và kiểm tra hàng hóa trước khi nhận hàng. Đề nghị giữ lại hóa đơn mua hàng để sử dụng khi có yêu cầu về đổi trả sản phẩm

Mọi thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến của Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ:

Hotline Đặt Hàng & Chăm Sóc Khách Hàng (Miễn phí): 1800 96 96 63. Email : cs@pendogo.vn

Chính sách đổi, trả hàng

PendoGo Pendolasco đã có hơn 20 năm cung cấp các món Ý đặc trưng tới khách hàng. Chúng tôi hiểu, đặc trưng của việc giao các món ăn Ý tới khách là:

  • Thiếu sót trong quá trình nhận đơn, vận chuyển: các các món được đóng gói cẩn thận và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao đi phục vụ khách hàng, tuy nhiên sẽ có một số thiếu sót  từ khi nhận oder và giao ảnh hưởng đến hình ảnh món ăn khi khách nhận hàng
  • Tuy vậy, PendoGo luôn mong muốn mang đến những sản phẩm tốt nhất đến thực khách. Vì vậy, khách hàng khi nhận hàng, nếu không đúng với đơn hàng khách đặt, quý khách  có thể từ chối nhận hàng mà không mất phí.

Hướng dẫn đổi trả hàng

Bước 1: Khách hàng gửi thông tin sản phẩm lỗi (số lượng, hình ảnh hàng lỗi) kèm mã đơn hàng hoặc thông tin mua hàng (số điện thoại, địa chỉ, ngày mua hàng) đến fanpage PendoGo – Pendolasco để được nhân viên hỗ trợ. Quý khách nên gửi kèm bill mua hàng để hệ thống đối chiếu và xử lý nhanh hơn. 

Bước 2: Nhân viên PendoGo – Pendolasco trực tiếp liên hệ với khách hàng để xử lý đổi, trả hàng. Dựa trên tình hình thực tế, cửa hàng sẽ đổi trả sản phẩm mới hoặc hoàn tiền cho khách hàng. 

Bước 3: Shipper PendoGo – Pendolasco qua đổi trả hàng cho khách hoặc nhận lại hàng lỗi để cửa hàng hoàn tiền cho khách. 

Chính sách đổi, trả hàng

Trường hợp khách hàng đã nhận và muốn trả lại hàng, PendoGo – Pendolasco áp dụng chính sách đổi, trả hàng như sau:

– PendoGo – Pendolasco sẽ đổi trả cho khách hàng trong trường hợp sản phẩm lỗi, hỏng do lỗi vận chuyển hoặc các sơ suất khác.

–  Quý khách vui lòng giữ lại hàng lỗi để nhân viên đến đổi trả. 
– Khách hàng sẽ được hỗ trợ đổi trả hàng  mới. Trong trường hợp mã hàng cần đổi trả đã hết, quý khách sẽ được hoàn tiền tương ứng lượng hàng lỗi. 
– Chính sách đổi trả hàng chỉ áp dụng trong vòng 48h sau khi mua hàng(đối với các sản phẩm hàng đóng gói) và trong vòng 24h sau khi mua hàng(đồ ăn ). Các sản phẩm đóng gói đã bóc vỏ hộp, xé niêm phong của nhà sản xuất sẽ không áp dụng đổi trả.

– Quý khách nên giữ lại bill mua hàng để hệ thống đối chiếu và xử lý nhanh hơn.

– Hệ thống sẽ xử lý yêu cầu đổi trả trong vòng 24h kể từ khi tiếp nhận thông tin. Trong trường hợp bị trôi thông tin, yêu cầu không được xử lý trong vòng 24h, quý khách vui lòng liên hệ qua email cs@pendogo.vn hoặc gọi 1800 96 96 63 để đội ngũ admin kiểm tra.

Xin cảm ơn.